Flere prosjekter krever at du søker kommunen om tillatelse til å bygge. Ofte er utbygging av hus et slikt prosjekt. Dersom du ønsker å bygge på et inngangsparti, et soverom, et kontor, et kjøkken eller andre rom du bor i, er du nødt til å søke.

Det finnes muligheter for å bygge ut huset uten at du trenger å sende noen søknad, men her er det spesifikke mål og regler som gjelder. Skal du bygge tilbygg er noen av kravene for eksempel at:

  • Du kan ikke bygge over 15 kvadratmeter
  • Du kan ikke bruke det til å bo i – ergo ikke som soverom, kjøkken, kontor og så videre.

Vær oppmerksom på at selv om du ikke sender inn byggesøknad, er du nødt til å gi beskjed til kommunen når bygget er ferdig bygget.

Byggmester Einar Kristiansen AS gir deg hjelp med byggesøknaden! Vi har lang erfaring innenfor byggebransjen, og god forståelse for hva som kreves i en slik søknad.